Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DION ICT AAN HUIS, VOORHOF 20, 4142GB LEERDAM.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat DION ICT AAN HUIS in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. DION ICT AAN HUIS gebruikt uw persoonsgegevens voor:

De hieronder genoemde doeleinden zijn de meest voorkomende doeleinden, maar hoeven niet per se op uw situatie van toepassing zijn. Pas het onderstaande rijtje daarom aan uw situatie en de daadwerkelijke doeleinden waarvoor u de data zult gebruiken aan.

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
  • relatiebeheer;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot DION ICT AAN HUIS, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.

Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Indien er wel persoongegevens aan andere bedrijven worden doorgegeven, behoort dit te worden vermeld, bijvoorbeeld door middel van de volgende tekst:

DION ICT AAN HUIS deelt uw persoongegevens met de volgende partijen: DION ICT AAN HUIS, VOORHOF 20, 4142GB LEERDAM.

Als er partijen zijn waaraan persoonsgegevens van klanten worden doorgegeven, moet de klant hier volgens de wet expliciet zijn toestemming voor geven. Dit wil zeggen dat de klant per bedrijf akkoord moet gaan, bijvoorbeeld door middel van een opt-in aanvinkoptie waarin hem om toestemming wordt gevraagd.

Gegevensbeveiliging

DION ICT AAN HUIS maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. DION ICT AAN HUIS  is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van DION ICT AAN HUIS  vallen.

Inzage

U mag DION ICT AAN HUIS  vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u DION ICT AAN HUIS  verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier.